Tabiat Sihat

Menolong Orang Lain - Bagaimana?

Menolong orang lain dapat membuat kita berasa lebih baik dalam pelbagai cara. Ini juga membuat kita merasa lebih kuat dan lebih optimis dan membantu kita menghadapi situasi yang sukar.

Doa peribadi untuk pagi

Dengan membuat doa peribadi setiap hari, kita akan dapat mewarnai hari baru dengan warna yang ingin kita lihat dan memberi sumbangan kepada umat manusia.